Kreativní čtvrtek

Minulý týden jsem pořádali výtvarnou dílničku v obchodním domě Wágner v Brně.

Dílnička se opravdu povedla a zájem byl opravdu nečekaný.

Pomalovalo se  všechno co se na prodejně našlo. Od hrníčků přes talíře až po skleničky :-)