Podmínky ochrany osobních údajů - velkoobochdní - KREATIV colour Třebíč, s.r.o.

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

Jsme barvyartemiss.cz, s.r.o. , se sídlem Šebkovice 102, PSČ 67545, IČ 07911696, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka 110901, oddíl C, e-mail info@barvyartemiss.cz nebo eshop@barvyartemiss.cz  telefon +420739206544. 

Vámi sdělené údaje předáme výhradně firmě KREATIV colour Třebíč, s.r.o. ,  se sídlem U Obůrky 953/7, 67401 Třebíč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně značka 93363, oddíl C, email info@kreativtrebic.cz, která vás bude informovat o podmínkách velkoobchodní spolupráce. Vaše kontakty slouží pouze pro zajištění první komunikace s vámi. V naší evidenci zůstanou maximálně 1 rok (doba po které se automaticky smaže naše konverzace)

Slibujeme, že neposkytneme vaše data žádné další straně. 

 

 

 

I. Zpracování osobních údajů 

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře 

Pokud se na nás obrátíte v souvislosti s vašim zájmem prodávat naše produkty ve vašem obchodě, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám poskytnete zejména prostřednictvím chatu nebo kontaktního formuláře. Jedná se o osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní číslo atd.

Z jakého důvodu
Na základě vámi poskytnutých osobních údajů vás pak budeme kontaktovat v souvislosti s nabídkou velkoobchodní spolupráce nebo abychom reagovali na váš požadavek.

Na jakém právním základě?
Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření na vaši žádost. 

Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci komunikovat za účelem uzavření smlouvy o dodávce našeho zboží nebo služeb.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, budeme vaše osobní údaje zpracovávat maximálně po dobu 1 roku od naší poslední komunikace.

Další komunikace bude probíhat s firmou KREATIV colour Třebíč, s.r.o.


Toto zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - plnění naší právní povinnosti.

 

 

II. Kdo má přístup k údajům? 

Vaše osobní údaje zůstanou u nás. K vašim osobním údajům však mají přístup některé společnosti nebo jiné osoby, které pro nás pracují, protože nám pomáhají s provozem našeho e-shopu. Jsou to např:

  • provozovatel platformy e-shopu Shoptet (Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25395
  • Smartsupp.com, s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, Česká republika,

 

III. Co byste ještě měli vědět

V naší společnosti nemáme pověřence pro ochranu osobních údajů. Naše společnost neprovádí rozhodování na základě automatizovaného zpracování nebo profilování.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese info@barvyartemiss.cz  nebo na telefonním čísle +420732498206.

 

 

 

 GDPR vám mimo jiné dává právo kontaktovat nás a požádat o informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, požádat o přístup k těmto údajům a o jejich aktualizaci či opravu nebo o omezení zpracování, požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, v určitých situacích požádat o výmaz vašich osobních údajů a v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Můžete vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu.

Pokud se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme správně, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, který je v naší působnosti, nebo se obrátit na soud v České republice.

 Tyto zásady jsou účinné od 16.4 2024