Vitrolept leptací pasta na sklo

Kód: VR110 VR250 VR40 VR70 VR1000 Zvolte variantu
600 Kč 1 980 Kč od 180 Kč - –5 % - - –10 % až –10 %
Vitrolept
600 Kč 1 980 Kč od 180 Kč - –5 % - - –10 % až –10 % 300 Kč 570 Kč 180 Kč 220 Kč 1 782 Kč od 180 Kč 247,93 Kč bez DPH 471,08 Kč bez DPH 148,76 Kč bez DPH 181,82 Kč bez DPH 1 472,72 Kč bez DPH od 148,76 Kč bez DPH
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Vyberte velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekutý prostředek pro leptání skleněných povrchů.

Na čisté a odmaštěné sklo naneseme leptací prostředek a necháme několik minut působit.  Poté krém setřeme zpátky do lahvičky. Pak dobře opláchneme vodou.

Leptací voda  se prodává v sadě, která obsahuje:

  • leptací prostředek
  • špachtli pro nanášení na sklo
  • rukavice pro ochranu rukou

Pomocí tohoto přípravku můžeme leptat

  • skleničky
  • glazovanou keramiku
  • porcelán
  • barevné skla
  • okenní sklo
  • není vhodné pro leptání varného skla

Signální slovo: Nebezpečí
Obsahuje hydrogendifluorid amonny.

Všeobecné pokyny při práci:
Je třeba respektovat všeobecná pravidla pro manipulaci s chemikáliemi. Nejíst, nepít, nekouřit během manipulace s přípravkem. Po skončení práce si pečlivě umyjte ruce. Zabránit kontaktu s pokožkou, odstranit kontaminovaný oděv. Používat pracovní rukavice a na oči ochranné brýle nebo štít. Pracujte v dobře větrané místnosti.

H-věty
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení P-věty:
P101 Je- li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte plyn/páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+ P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou- li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (Tel: 224919293, 224915402).
P405 Skladujte uzamčené.
Likvidace: nepoužitý výrobek nebo obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu! Zcela vyprázdněný obal odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Dodavatel: KREATIV colour Třebíč, s.r.o. U Obůrky 953/7, 674 01, Třebíč - Podklášteří, IČ:57537224. www.barvyartemiss.cz. Tel. 732498206. Země původu: ČR Minimální doba použítí: 60 měsíců od data výroby. Datum výroby je uveden na štítku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Vitrolept - leptání skla
Záruka: 3 roky
5
4x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
JK Avatar autora | 23.11.2020
Perfektní, naprostá spokojenost.
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 24.11.2020
Děkujeme.
5
VS Avatar autora | 21.9.2020
Vše proběhlo v pořádku. Děkuji.
JP Avatar autora Jan Pešl (Administrátor) 21.9.2020
Děkujeme
5
BK Avatar autora | 29.6.2020
Funguje jak má. Doporučuji nechat pastu působit déle než 30 minut.
JP Avatar autora Jan Pešl (Administrátor) 2.7.2020
Děkujeme
5
MD Avatar autora | 19.5.2019
Ještě jsem produkt, leptací pastu na sklo nevyzkoušel. Tak nemohu hodnotit. dodání ale bylo OK.
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 20.5.2019
Děkujeme, věříme, že budete s leptací pastou spokojený.