Vitrolept leptací pasta na sklo

Kód: VR110 VR250 VR40 VR70 VR1000 Zvolte variantu
328 Kč 658 Kč 196 Kč 240 Kč 1 980 Kč od 196 Kč 271 Kč bez DPH 544 Kč bez DPH 162 Kč bez DPH 198 Kč bez DPH 1 636 Kč bez DPH od 162 Kč bez DPH
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Vyberte velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
24.5.2024 24.5.2024 24.5.2024 24.5.2024 24.5.2024 Zvolte variantu

Chcete vytvořit na skle efekt podobný pískování skla? Použijte leptací pastu na sklo. Vitrolept leptá nejen sklo, ale také některý porcelán nebo keramiku.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Návod k použití:

Na čisté a odmaštěné sklo naneste leptací pastu a nechte několik minut působit.  Poté ji setřete zpět do lahvičky. Nakonec dobře opláchneme vodou.

Leptací pastu před použitím velmi dobře promíchejte a nanášejte dostatečnou vrstvu, aby se netvořili skvrny.

 

Nemusí fungovat na veškerá skla, je nutné vyzkoušet.

Leptací voda  se prodává v sadě, která obsahuje:

  • leptací prostředek
  • špachtli pro nanášení na sklo
  • rukavice pro ochranu rukou

Pomocí tohoto přípravku můžeme leptat

  • skleničky
  • glazovanou keramiku
  • porcelán
  • barevné skla
  • okenní sklo
  • není vhodné pro leptání varného skla

Signální slovo: Nebezpečí
Obsahuje hydrogendifluorid amonny.

Všeobecné pokyny při práci:
Je třeba respektovat všeobecná pravidla pro manipulaci s chemikáliemi. Nejíst, nepít, nekouřit během manipulace s přípravkem. Po skončení práce si pečlivě umyjte ruce. Zabránit kontaktu s pokožkou, odstranit kontaminovaný oděv. Používat pracovní rukavice a na oči ochranné brýle nebo štít. Pracujte v dobře větrané místnosti.

H-věty
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení P-věty:
P101 Je- li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte plyn/páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+ P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou- li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (Tel: 224919293, 224915402).
P405 Skladujte uzamčené.
Likvidace: nepoužitý výrobek nebo obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu! Zcela vyprázdněný obal odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Dodavatel: KREATIV colour Třebíč, s.r.o. U Obůrky 953/7, 674 01, Třebíč - Podklášteří, IČ:57537224. www.barvyartemiss.cz. Tel. 732498206. Země původu: ČR Minimální doba použítí: 60 měsíců od data výroby. Datum výroby je uveden na štítku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Vitrolept - leptání skla
Záruka: 3 roky
5
7x
4
0x
3
1x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
I Avatar autora | 29.1.2022
Jsem moc spokojena,vysledek vyšel na jednicku????
JP Avatar autora Jan Pešl (Administrátor) 29.1.2022
Děkujeme
5
M Avatar autora | 25.4.2021
Je potřeba se s tím naučit. Mě se osvědčilo, pastu v půlce potřebného času seškrábnout a nanést novou vrstvu. Odstranil jsem tím flekaté skvrny a nevyleptané tečky pod bublinkami.
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 26.4.2021
Moc děkujeme za tip a hodnocení.
3
MK Avatar autora | 30.1.2021
Při nanesení na plochu dochází k nestejnoměrnému odstínu leptu(světlejší a tmavší skvrny).K tomu dochází i při doporučené době leptání.Jinak jsem s výrobkem spokojen.
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 30.1.2021
Děkujeme za názor, někdy se to stává, zkuste dát vyšší a hlavně rovnoměrnou vrstvu.
5
KP Avatar autora | 10.12.2020
Zatím nevím,je to dárek pod stromeček.
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 12.12.2020
Děkujeme. Klidně můžete dát vědět později.
5
JK Avatar autora | 23.11.2020
Perfektní, naprostá spokojenost.
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 24.11.2020
Děkujeme.
5
VS Avatar autora | 21.9.2020
Vše proběhlo v pořádku. Děkuji.
JP Avatar autora Jan Pešl (Administrátor) 21.9.2020
Děkujeme
5
BK Avatar autora | 29.6.2020
Funguje jak má. Doporučuji nechat pastu působit déle než 30 minut.
JP Avatar autora Jan Pešl (Administrátor) 2.7.2020
Děkujeme
5
MD Avatar autora | 19.5.2019
Ještě jsem produkt, leptací pastu na sklo nevyzkoušel. Tak nemohu hodnotit. dodání ale bylo OK.
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 20.5.2019
Děkujeme, věříme, že budete s leptací pastou spokojený.

Český výrobce barev a potřeb pro kreativní tvrobuLOGO_ARTEMISS web